Disclaimer, IP & Privacybeleid

De informatie op deze website vormt geen juridisch of professioneel advies en mag daarom niet worden gebruikt als een subsitituut voor specifiek en actueel juridisch of professioneel advies. Dergelijk advies kan worden verkregen door contact op te nemen met een van onze advocaten of door een e-mail te sturen naar info@trialys.com.

Trialys is niet aansprakelijk voor acties die worden ondernomen of die niet worden ondernomen op basis van de inhoud van deze website. We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat deze website beveiligd is en dat de vrijgegeven informatie correct en up-to-date is. In dit verband, geven we echter geen garantie, noch expliciet noch impliciet. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die aan deze website zijn gelinkt.

Deze website, inclusief het ontwerp en de volledige inhoud ervan, valt onder onze intellectuele eigendomsrechten en/of die van onze licentiegevers.

Kopieën van informatie van deze website zijn alleen toegestaan voor informatieve doeleinden en met vermelding van het adres van onze website (www.trialys.com). Dergelijke kopieën mogen niet worden verkocht. Elke andere kopie of hergebruik van deze materialen is ten strengste verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien er, ondanks onze inspanningen op dit vlak, materialen op onze website aanwezig zijn die door uw intellectuele eigendomsrechten worden beschermd, wordt u uitgenodigd om contact met ons op te nemen (onze gegevens worden hierboven vermeld) en zullen wij dienvolgens de gepaste maatregelen nemen.

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gelieve ons Privacyverklaring te willen raadplegen voor meer informatie.